Đang làm việc vất vả vl thì được cave đến chào hàng thế là vả cho nát cả 2 lỗ

Five88
  • #1 VIP
Five88